2500 mdl1 luna

Cursuri de perfecționare: Evidenștă contabilă

  • Cursuri de perfectionare! Cursuri de perfectionare!

Contabilul este o profesie de o importanţă mare, deoarece fiecare întreprindere are nevoie de un contabil. Cursurile  de perfecţionare se petrec cu contabili care au o experienţă în lucru, ca să primească cunoştinţe mai profunde în contabilitate privind schimbările în standartul Naţional de Contabilitate şi îndeplinirea Dărilor de seamă şi metoda de complectare a acestora.

Scopul instruirii prevede pregătirea specialiștilor de a cunoaşte cît mai profund practic evidenţa contabilă.

Pentru studierea acestei profesii, contabilul trebuie să ştie cum să lucreze cu planul de conturi, cu problemele practice şi în primul rînd să întocmească documente primare şi Dările de seamă care sunt necesare pentru ducerea evidenţei întreprinderii, întocmirii

Rapoartelor financiare, ducerea evidenţei contabile în programa „1C: Întreprindere”.

Discipolii cursului după instruire se pot angaja în cîmpul muncii, pot să se realizeze psihologic, moral şi material.

 

Detalii

  • Adresa Adresa : Moldova, or. Bălţi, str. 26 Martie, 1
  • Telefon Telefon : 0 (231) 2-40-82
    0 (231) 2-65-21
    0 699 79 888
    0 691 64 442
  • E-mail E-mail : miracolcentru@gmail.com

Coordonatele